Bliver din kat bidt af andre katte?


Hvorfor bliver min kat bidt af andre katte?

Udekatte: Katte er fra naturens side territoriale dyr. De vil derfor beskytte ”deres” område mod indtrængende fremmede katte. Hvis den fremmede kat ikke skræmmes væk af de bosiddende kats advarsler, vil situationen ofte endte i en kamp for territoriet. Disse kampe resulterer ofte i bid-eller kradseskader.

Indekatte: Katte, som er vant til at leve side om side, har sjældnere kampe for territorier. De får oftere bidsår grundet uheld ved leg, eller ved hårdere slåskampe, når de beskytter deres ”ejendele”. Dette kan for eksempel være mad, legetøj, kattebakke eller soveplads.

Bliver din kat meget syg, efter den er blevet bidt og kradset? 

Kattebid er generelt et problem, som kræver medicin for en hurtig og sikker behandling. De fleste bidsår klares uden større komplikationer, og selve såret er typisk det mindste af problemerne. Herunder er derfor beskrevet nogle af de andre risici, der er i forbindelse med bidsår og kradseskader hos katte. Der findes mange bakterier i en kattemund og under en kats kløer. Derfor er sårene i høj risiko for at udvikle en infektion. En infektion i et sår giver hurtigt rødme og ømhed i området omkring såret, og man vil kunne se klart eller hvidlig væske sive ud fra såret.

I nogle tilfælde dannes en byld, som kan føles som en hård knude, der kan gå hul på, hvorefter hvidligt/gulligt pus vil strømme ud. Afhængig af hvor bidsåret sker, kan katten halte på ét eller flere ben og blive sur, hvis man rører den ved området. Men derudover vil mange katte forsat spise, drikke og ellers virke normale. Hvis såret bliver inficeret, er der dog risiko for, at katten bliver meget syg med en potentiel blodforgiftning. Så vil den udvikle feber og blive meget dårlig uden appetit eller energi derhjemme.Kan der opstå andre problemer? 

Et muligt problem ved kattebid er, hvis katten er blevet bidt, så tanden er kommet ind i et led. Det kan for eksempel være et bid ved baglåret, hvor tanden er kommet ind i knæ-eller hofteleddet. Hvis et led bliver inficeret med bakterier fra en kattemund, kan det få store konsekvenser med langvarig skade på ledbruskenog den underliggende knogle.

Katte, som slås, har ofte ikke øje på deres omgivelser samtidig. Derfor kan de få andre skader, fordi de måske er faldet ned fra et træ i kampens hede eller er blevet ramt af en cykel/bil i flugten. Dette kan resultere i brækkede knogler, knækkede tænder eller skade på indre organer, hvis katten har været meget uheldig. Hvad skal jeg holde øje med, og hvor hurtigt skal jeg til dyrlægen?

Man ser hyppigst, at katten halter, eller viser smerte, når man løfter eller berører katten. Man kan måske se et blødende eller betændt sår, og hvis man ikke kan direkte se dette, så kan man prøve at finde et lille område med sammenklistrede hår. Det føles ofte som en lille splint i huden, men under området er der et bidsår, og hvis man fjerner de sammenklistrede hår, så vil såret være nedenunder.

Nogle tilstande har ofte behov for hurtigt dyrlægebesøg. Det inkluderer ukontrolleret blødning (som ikke kan stoppes hjemme), vejrtrækningsbesvær, slaphed, at katten piver meget ved berøring, halthed, skader på øjne eller kollaps. Hvis man ser hævelser samt infektion, så er det vigtigt, at katten får behandling.
Generelt har sår en bedre sandsynlighed for at hele uden komplikationer, hvis behandlingen startes mindre end 6 timer efter bidskaden.Hvordan er behandlingen?

Behandlingen vil altid blive sammensat, så den passer til den enkelte patients problemer. Dyrlægen vil først lave en grundig undersøgelse af patienten og ud fra denne fastslå en videre plan. Nogle patienter har det umiddelbart så godt, at en mild medicinsk behandling igangsættes med det samme, hvorimod andre patienter har brug for større udredninger. Det kan fx omfatte blodprøve, urinprøve, røntgenbilleder og ultralydsscanninger. Bidskader gør ondt på din kat, og derfor kan det blive nødvendigt at bedøve katten, før en ordentlig undersøgelse kan foretages. Pelsen vil blive klippet i områderne omkring bidskaderne for bedre at kunne vurdere skadens omfang.

I de milde tilfælde kan det klares med smertestillende medicin, antibiotika og rengøring af såret derhjemme. Katten skal holdes indenfor, indtil såret er vokset sammen, og det er generelt nødvendigt med en krave eller bodystocking.Små bidskader behandles bedst, hvis de forbliver åbne, så pus og væske kan komme ud, mens større sår skal syes og eventuelt have lagt et dræn. Når katten er kommet hjem igen, skal behandlingen fortsættes med smertestillende, antibiotika og sårrens.

Er der allerede kommet en stor byld, vil det ofte være nødvendigt med en operation, hvor bylden enten åbnes og renses eller fjernes helt. Her kan der også blive tale om at lægge et dræn, således at såret holdes åbent, indtil al betændelsen er renset ud. Derudover skal de supplerende undersøgelser fastlægge omfanget af en yderligere behandling.Hvad kan jeg gøre for at forhindre, at min kat får flere bidskader?

Det er en naturlig adfærd for katte at beskytte deres territorie for fremmede, og det kan derfor være meget svært at forhindre bidskader helt. Der er dog en klar tendens til, at ikke-neutraliserede katte slås mere med andre katte. Er din kat ikke neutraliseret, kan en løsning derfor være at kastrere/sterilisere den. Det vil mindske kamplysten i mange tilfælde. Det kan til gengæld ikke forhindre, at andre ikke-neutraliserede katte kommer ind på jeres grund for at overtage territoriet.

Er der noget andet, som er godt at vide? 

Når katte slås og bider hinanden, er der en risiko for, at flere sygdomme spredes. Det drejer sig især og øjen-og luftvejsinfektioner såsom klamydia og calicivirus, men også om sygdommene Feline Leukaemia Virus (FeLV) og Feline ImmunodeficiencyVirus (FIV / katte AIDS).

For alle katte i Danmark anbefales det, at de vaccineres årligt for blandt andet calicivirus. Derudover vaccinerer vi også alle udekatte yderligere mod klamydia og FeLV for at mindske risikoen for smitte.

Vi anbefaler, at udekatte kontrolleres regelmæssigt for FIV og FeLV, hvilket for eksempel kan gøres i forbindelse med den årlige blodprøve via vores VetPlan.

Du kan downloade hele brochuren her