Hjertemislyd hos hunde


Hvad betyder det, at min hund har en hjertemislyd? 

For at forstå, hvad en hjertemislyd er, er det vigtigt at kende hjertets opbygning og blodets bane rundt i kroppen. Hjertet består af fire kamre: højre forkammer (højre atrium), højre hjertekammer (højre ventrikel), venstre forkammer og venstre hjertekammer. Væggen, som adskiller venstre side og højre side, hedder hjertets septum. Når blodet pumpes rundet i kroppen, er det hjertets sammentrækninger, som presser blodet fremad. Blodet løber derfor altid i den samme retning, og det foregår som følgende: iltfattigt blod ankommer til hjertets højre forkammer fra kroppens muskler og organer. Når højre forkammer er fuldt, pumpes blodet igennem hjerteklappen mellem højre forkammer og højre hjertekammer. Denne hjerteklap er en en-vejs ventil, så blodet ikke kan løbe tilbage den forkerte vej. Hver gang blodet pumpes fra ét kammer til det næste, skal blodet igennem en ny hjerteklap. Når højre hjertekammer er blevet fyldt med blod, pumpes blodet videre ud i lungernes blodkar. Her bliver blodet fyldt med ny ilt, så det er klar til at komme tilbage i kroppens muskler og organer. Fra lungerne ankommer blodet til venstre forkammer. Her føres det videre igennem hjerteklappen kaldet ”mitral-klappen” til venstre hjertekammer. Fra venstre hjertekammer pumpes blodet ud i hovedpulsåren (aorta) og derefter videre ud i resten af kroppen.Når dyrlægen hører en hjertemislyd, er det næsten altid, fordi en af hjertets fire klapper er blevet utætte, så der kommer et tilbageløb af blod. Et eksempel kan være en utæthed, som opstår i mitral-klappen. Efter blodet er pumpet fra venstre forkammer til venstre hjertekammer, skal det videre ud ihovedpulsåren. Dette sker, når hjertet laver sin kraftigste sammentrækning. Men hvis der er en utæthed i mitral-klappen, vil en del af blodet blive presset tilbage til venstre forkammer. Bevægelsen af blodet fra hjertekammeret tilbage til forkammeret, er det, som dyrlægen kan høre med sit stetoskop, når han/hun lytter på din hund. Andre årsager til en hjertemislyd kan være forsnævringer, også kaldet stenoser. De ses hyppigst ved pulmonal-klappen eller aorta-klappen. Forsnævringer er mere sjældne end utætheder i hjerteklapper, men nogle racer som for eksempel boxere er mere disponeret til forsnævringer. Forsnævringer gør, at blodet skal presses igennem en mindre åbning end normalt. Når den samme mængde blod skal flyttes, men hullet, som det skal igennem, er mindre, er der kun én løsning. Hjertet må lave en hårdere sammentrækning, så blodet kan pumpes hurtigere af sted. Denne øgning i hastighed giver en højfrekvent mislyd i stetoskopet, når dyrlægen lytter på din hund.

Andre årsager til hjertemislyde kan være hjerte- eller lungeorm, dehydrering, kronisk lungesygdom eller blodmangel (anæmi).Hvilke symptomer har en hund med et hjerteproblem?

Hunde med et mildt hjerteproblem viser ofte ingen symptomer i hverdagen, og første gang mislyden høres, er ofte i forbindelse med et generelt sundhedstjek til vaccinationer eller lignende. Hunde med længerevarende hjerteproblemer af svær karakter vil dog vise symptomer. De hyppigste symptomer er:

 • Hoste ved leg og gåture
 • Hoste om natten og morgenen
 • Vægttab
 • Udspillet mave
 • Kollaps ved aktivitet
 • Nedstemthed og nedsat energi

Er det farligt for min hund?

Langt de fleste hunde kan leve i flere år efter den første gang, der er hørt en mislyd på hjertet. Hvor længe, den enkelte hund lever, afhænger dog meget af årsagen til mislyden og hundens alder. Generelt bliver mislyden gradueret fra 1 til 6, og det hænger ofte sammen, at jo lavere en graduering, jo mindre er hjerteproblemet for hunden. Der findes adskillelige medicinske behandlinger, og de fleste hunde med hjertemislyd vil få brug for daglig medicinering på et tidspunkt i deres liv.Hvad anbefaler I, at jeg skal gøre?

Den bedste måde at undersøge et hjerte på er ved at lave en ultralydsscanning. På den måde vurderer dyrlægen hjertets størrelse, tykkelse og sammentrækninger. Ud fra ultralydsscanningen og hundens symptomer kan man skræddersy den helt rigtige behandling til netop din hund. I nogle tilfælde vil hjertet stadig se helt normalt ud på trods af mislyden, og i det tilfælde skal hunden ofte ikke have medicinsk behandling endnu. Efter første hjertescanning vil dyrlægen vurdere, hvornår næste scanning skal foregå. Man anbefaler kontrolscanninger hver 6. til 18. måned afhængig af den enkelte patient. En ultralydsscanning af hjertet gør ikke ondt, og derfor er det meget sjældent nødvendigt at bedøve hunden til undersøgelsen.

Det anbefales også, at man udtager en urin- og blodprøve. Dette gøres for at vurdere, om andre organer er påvirket af hjerteproblemet. Det vil typisk være lever og nyrer, som påvirkes først af den nedsatte blodtilførsel hos patienter med et hjerteproblem. Ved samtidige rytmeforandringer i hjertets sammentrækninger anbefaler man et EKG (elektrokardiogram) for bedre at vurdere hjertets sammentrækninger.

Kan min hund blive bedøvet eller komme i narkose?

For størstedelen af hunde med en hjertemislyd er det korte svar ”ja”. Det er dog et spørgsmål, som bedst kan vurderes ud fra en ultralydsscanning, men de fleste patienter ligger meget stabilt i en bedøvelse eller narkose. Den hjertemedicin, der findes nu, er så god, at mange hjertepatienter kan leve et helt normalt liv i mange år. Derudover vil dyrlægen sammensætte en bedøvelse, som tager højde for hundens hjerteproblem. Der er flere gennemtestede protokoller, som sikrer den bedste sikkerhed for en hund med hjerteproblem.
Det skal selvfølgelig understreges, at en hund med et ukontrolleret hjerteproblem har en større risiko ved bedøvelser end helt raske hunde. Vi har stor erfaring og sikkert udstyr på Nordkystens Dyrehospital til at bedøve disse hunde sikkert.

Dit dyr er altid i sikre hænder, når vi bedøver på Nordkystens Dyrehospital. Vi har specielle bedøvelsesprotokoller til hunde med hjerteproblemer.Hvad kan vi gøre derhjemme? 

Det er altid en god ide at holde øje med, om din hund begynder at vise tegn på et hjerteproblem. Disse symptomer er beskrevet på side 4. Hvis du ser nogle af disse symptomer, vil det altid være en god ide at ringe til en dyrlæge og få din hund grundigt undersøgt. Derudover kan du tælle, hvor mange gange din hund trækker vejret i minuttet, når den sover tungt. Dette gøres ved, at du tæller, hvor mange gange hundens
brystkasse udvider sig i løbet af ét minut. For raske hunde vil dette generelt være omkring 11 – 25 gange i minuttet. Hvis din hund har en hurtigere vejrtrækning end 25 gange i minuttet, når den sover tungt, skal du kontakte din dyrlæge og få hunden undersøgt. Hvis det kun sker en enkelt gang, er det ikke tegn på problemer, men hvis det er stabilt over en uge, har det betydning.

Eksempel 1:

 • Mandag 19, tirsdag 20, onsdag 26, torsdag 18, fredag 19, lørdag 22, søndag
  22 – typisk normalt

Eksempel 2:

 • Mandag 28, tirsdag 25, onsdag 32, torsdag 24, fredag 28, lørdag 29, søndag
  27 – ikke normalt. Kontakt os for nærmere undersøgelse

Hvis din hund har fået konstateret en hjertelidelse, så er det vigtigt at holde din hund slank, da overvægt kan belaste hjertet unødvendigt. Derudover er det vigtigt ikke at overbelaste din hund. Du må gerne motionere den, men ikke lege voldsomt med den, kaste pinde og lignende. Du skal også sørge for at følge den medicinering, som du har fået anbefalet af os. Der findes også foder og tilskud, som kan hjælpe på hjertelidelser. Her kan du få mere information af os.

Du kan downloade hele brochuren her.