Har din kat tegn på allergi?


Hvad betyder det, at min kat har allergi? 

Allergi er en overreaktion af kroppens immunforsvar mod en bestemt type af substans, kaldet et allergen. De fleste allergener er proteiner (æggehvidestoffer).

Men hos katte med allergi kan immunforsvaret faktisk have en skadelig virkning på kattens krop.

Allergenproteinet kan være af plante- eller animalsk oprindelse som fx pollen eller husstøvmider. Når katten eksponeres for dette protein, vil det aktivere immunforsvaret. Hos katte uden allergi vil kroppen opdage proteinet og bearbejde det uden problemer. Men hos katte med allergi kan immunforsvaret have en skadelig virkning på kattens krop. Allergenet vil starte en produktion af signalstoffer, blandt andet histaminer, som giver en lokal inflammation med rødme, hævelse og kløe. Denne inflammation leder til de typiske symptomer, der ses ved allergiske reaktioner.Hvilke symptomer ses hos katte med allergiske reaktioner? 

  1. Hudproblemer med kløe, rødme, hævelse og eventuelt sår. Det viser sig typisk på maven og ryggen, hvor katten kløer sig meget og eventuelt laver sår på sig selv, som kan blive inficeret efterfølgende.

  2. Luftvejsproblemer, som viser sig ved, at katten hoster, nyser eller laver hvæselyde ved vejrtrækninger. Nogle gange har kattene samtidig flåd fra øjne og/eller næse.

  3. Mave-tarmproblemer med opkast og/eller diarre.

Nogle katte kan have symptomer fra flere kategorier.

Hvad er de hyppigste årsager til allergi?

Katte kan have allergi mod en lang række allergener, som kan opdeles i to grupper:

  1. Fra omgivelserne, det kan for eksempel være lopper, mider, pollen og græs
  2. Foder, som for eksempel grise-, kyllinge- eller fiskeproteiner

De typiske årsager til atopisk hudbetændelse er træpollen, græspollen, svampe og mider. Nogle af disse er sæsonbetonede, som for eksempel græs- og træpollen. Hvorimod andre er året rundt, som for eksempel skimmelsvamp og husstøvmider. Derudover kan katte have overfølsomhedsreaktioner på flere forskellige stimuli. Det kan ske ved, at katten kommer i direkte kontakt med bestemte planter og udvikler nældefeber.Kan min kat blive testet for allergi? 

Det er vigtigt at understrege, at diagnosen ”allergi” i første omgang opnås ved en udelukkelsesmetode. Det er vigtigt først at udrede patienten grundigt for andre årsager til de kliniske symptomer. Det kan blandt andet kræve en grundig hud undersøgelse af en kløende patient. Hvis alle de foregående undersøgelser/tests er negative, kan dyrlægen gå videre med en specifik allergiudredning.

Man kan teste katte for allergier mod allergener fra omgivelserne – dette kaldes atopi, og svarer i mange træk til menneskets høfeber. Udredningen foregår over to omgange. Din lokale dyrlæge tager først en blodprøve, som bliver testet for en bestemt type af antistoffer (IgE). Hvis blodprøven tester positivt for et højt indhold af IgE, er der stor sandsynlighed for, at katten har allergi. Derefter kan man vælge at videreteste samme blodprøve for overreaktion mod helt bestemte allergener, for eksempel husstøvmider.

Der findes også blodprøvetests for foderallergi, men disse er ikke gode nok på nuværende tidspunkt til, at vi anbefaler dette. I stedet giver man katten en udelukkelsesdiæt, som kan købes på Nordkystens Dyrehospital. Dette foder er produceret, så kattens immunforsvar ikke kan reagere på proteinindholdet – og derfor ikke reagerer allergisk på foderet. Denne udelukkelsesdiæt (allergifoder) skal katten spise i mindst 8-10 uger, før man ser den fulde effekt. Det er meget vigtigt, at katten ikke spiser andet end denne fodertype i hele perioden. Det eneste katten må indtage er rent vand, allergifoder og evt. medicin. Allergifoder kan købes både som tørfoder og vådfoder.

Hvis din kat reagerer fint på allergifoderet, kan den sikre løsning være at fortsætte med dette foder resten af kattens liv. Man kan forsøge andre typer af foder, men der er så en risiko for, at dette foder indeholder den type protein, som din kat ikke kan tåle.Hvordan behandles atopisk allergi? 

Der er i dag flere muligheder for effektiv behandling for atopi:

  • Hyposensibilisering: Hvis din kat er testet positiv for allergi mod en eller flere specifikke allergener, kan man bestille specielt fremstillet medicin til en såkaldt hyposensibilisering. Princippet ved hyposensibilisering er, at man ved injektioner med stigende mængde allergener ”omprogrammerer” kattens immunforsvar. Dette mindsker overreaktionen på disse allergener. Derved kan kroppen komme i kontakt med allergener uden at reagere på en uønsket måde. Denne behandling har cirka 70% succesrate for helt eller delvis bedring af symptomer. Selvom hyposensibilisering er den foretrukne behandling, har det nogle ulemper, og det er derfor ikke den bedste løsning i alle situationer. Fordi mange katte udvikler yderligere allergier, når de bliver ældre, kan unge have brug for at blive re-testet efter 1-3 år. En anden ulempe ved denne behandling er, at der kan gå op til 6-12 måneder, før man ser bedring, samt at det skal gives som injektioner med faste intervaller.

  • Symptombehandling: En anden mulighed er at give katten en symptom-behandling. Det betyder, at man skræddersyer en behandling til den enkelte patient, ud fra hvilke kliniske symptomer den har. Det kan for eksempel være kløestillende medicin til en kat med udbredt kløe eller en inhalator til en kat med luftvejsproblemer. Indenfor de sidste 10 år er der kommet bedre medicinske behandlinger, som ikke har de samme bivirkninger som binyrebarkhormon (cortison, prednison), der blev brugt meget før i tiden.

  • Foder: For alle katte med atopisk allergi vil det være en rigtig god ide at skifte foder til en type, der styrker hudens eget forsvar. Hud, som er allergisk påvirket, bliver ofte meget tør og danner små sprækker i overfladen. Disse sprækker er indgangsporte for allergener til at blive optaget af kroppen, og derved vil de kunne starte en allergisk reaktion. Derfor anbefaler vi en fodertype med den rette sammensætning af mættede fedtsyrer, olier og plejende proteiner for huden.

  • Vask: Omfanget af symptomerne kan i mange tilfælde reduceres, ved at katten vaskes med en allergivenlig shampoo. På den måde bliver mange af allergenerne vasket væk fra hudens overflade, så de ikke kan blive optaget af kroppen og udløse en allergisk reaktion. Er katten meget allergisk for et bestemt allergen, kan kontakt til hudens overflade også udløse et nældefeber-lignende respons i hudens overflade. Vi forhandler shampoo’en Allerderm Calm fra Virbac. Allerderm Calm fra Virbac virker genopbyggende og beroligende på rød og irriteret hud.

Hvordan behandles foderallergi?

Det er sjældent, at katte fødes med foderallergi. Langt oftere vil katte udvikle allergi mod et foderprodukt, som de har spist i lang tid. Hvis din kat har foderallergi, er den bedste behandling at skifte til en allergifoder. Hos os forhandler vi produkterne Anallergenic fra Royal Canin og z/d fra Hill’s. Dette foder er behandlet på en sådan måde, at cellerne i kroppen ikke kan opdage proteinerne i foderet. Det er derfor ikke vigtigt, om din kat er allergisk for gris, kylling, fisk eller andet animalsk protein. Man ser først den fulde effekt af foderskiftet efter 8-10 ugers brug. Det er meget vigtigt, at det eneste, som din kat får at drikke og spise i perioden, er vand og allergifoder. Det er muligt at købe bestemte godbidder fra samme firma, som også er allergivenlige. Det er vigtigt at understrege nødvendigheden af, at katten KUN fodres med allergifoder/godbidder i hele perioden.

Download brochuren her.